Sự phát triển nhanh chóng của các nhà máy bóng ở Trung Quốc

July 21, 2023

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học cơ khí ngày nay, cần chú ý nhiều hơn đến các khía cạnh sau trong quá trình phát triển máy nghiền bi.

1)Trong xã hội ngày nay, hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường ngày càng được coi trọng.Do đó, việc phát triển các nhà máy bi mới phải tập trung vào việc giảm tiêu thụ năng lượng đồng thời đáp ứng các yêu cầu của quy trình và giảm thiểu tác động đến môi trường.

2) Trong khi dựa vào và tiếp thu các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, chúng ta phải tập trung vào việc tích cực đổi mới và phát triển mạnh mẽ công nghệ máy nghiền bi của Trung Quốc.

3)Tăng cường đầu tư nghiên cứu vào các ngành liên quan như khoa học vật liệu, chế tạo cơ khí và khoa học nấu chảy kim loại, để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ liên quan của nhà máy bóng ở Trung Quốc.

4)Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với máy nghiền bi và các công nghệ liên quan, đồng thời tạo ra các thương hiệu máy nghiền bi độc lập của Trung Quốc.