Triển lãm quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 về luyện kim bột

July 21, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Triển lãm quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 về luyện kim bột

Chúng tôi, Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd., đã tham gia The 15quần quèTriển lãm quốc tế Trung Quốc về luyện kim bột, được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 31 tháng 5st, 2023-Jun.2thứ, 2023.

   

Để tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ trong ngành công nghiệp vật liệu, công nghệ và quy trình mới của luyện kim bột, liên tục học hỏi và hiểu những thành tựu và phát triển khoa học và công nghệ mới nhất trong và ngoài nước, nâng cao tiến bộ kỷ luật và tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực luyện kim bột. vật liệu mới, chúng tôi muốn tăng cường liên lạc và hợp tác giữa các nhà sản xuất thiết bị nguyên liệu thô luyện kim bột, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhóm khách hàng cuối cùng, đồng thời hình thành một liên minh chiến lược để đổi mới công nghệ trong ngành luyện kim bột.